Polityka
Prywatności

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności Serwisu www.alabastro.art jesteśmy do dyspozycji. Można się z nami skontaktować przechodząc do zakładki Kontakt.


 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.


 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Aleksandra Kastylijska ALABASTRO z siedzibą w Katowicach, ul. Adamskiego 11, kod pocztowy 40-069, NIP 6342965979, REGON 384094035.


 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje lub dobrowolnie przesłane drogą elektroniczną.


 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.


 7. Dane podane w formularzu lub przesłane drogą elektroniczną są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.


 8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.alabastro.art. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


 11. W Serwisie istnieje możliwość komunikacji za pomocą aplikacji zewnętrznych. Te aplikacje działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.alabastro.art. Aplikacje te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


 12. W Serwisie używane są pliki cookies Google Analytics w celu prowadzenia statystyk dla witryny www.alabastro.art. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL,


 13. W Serwisie używane są pliki cookies zbierające informacje na temat sposobu używania witryny www.alabastro.art przez odwiedzających oraz pliki cookies zapisujące ustawienia odwiedzających (np. wyrażone zgody).


 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Regulamin Newslettera

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów Regulaminu Newslettera jesteśmy do dyspozycji. Można się z nami skontaktować przechodząc do zakładki Kontakt.


 1. Pracownia prowadzi darmową usługę Newsletter. Użytkownik podpisując z Pracownią Umowę Zajęć lub wyrażając zgodę składa wniosek o dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej usługi Newsletter. Wskazany w powyższy sposób adres e-mail Użytkownika służy Pracowni do wysyłania Użytkownikowi Newsletterów przygotowanych przez Pracownię. Wyrażenie zgody lub podpisanie Umowy z Pracownią stanowi akceptację Regulaminu Newsletter.


 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Aleksandra Kastylijska Alabastro, ul. Ks. Bp. Stanisława Adamskiego 11, 40-069 Katowice, e-mail: info@alabastro.art. Dane podane przez Użytkownika przetwarzane są w celach związanych z usługą Newsletter zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane Użytkownika są przechowywane i przetwarzane przez Pracownię do chwili wycofania przez Użytkownika zgody.


 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 4. Dane podane przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


 5. Dane podane przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.


 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem przypadków gdy wystąpią o to uprawnione organy państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


 7. Inspektorem ochrony danych osobowych w Pracowni jest Aleksandra Kastylijska (nr tel: 500261073; email: info@alabastro.art).


 8. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia poinformowania o zmianach Regulaminu. Brak oświadczenia przez Użytkownika w tym terminie o rezygnacji z usługi Newsletter świadczonej przez Pracownię oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na zmianę Regulaminu.

Twórcy ikon

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, treści, zdjęć, grafik, kodów html, skryptów js i innych zawartych w Serwisie www.alabastro.art oraz w jego podstronach w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.

Więcej informacji na temat Praw autorskich można uzyskać kontaktując się z nami za pomocą zakładki Kontakt

Sprawdź nas!